DETYRAT

GJIMNAZI PROFESIONAL
HASAN D. GINA
2021

ALGORITMIKE | 7 Prill 2021

Ushtrim Programimi 3 ne gjuhen C & C++

GJUHE | 31 Mars 2021

Fjalite e perbera te nenrenditura.

ALGORITMIKE | 18 Shkurt 2021

Thoni se cila është vlera e shprehjeve të mëposhtme booleane. Algoritmike dhe Programim.

ALGORITMIKE | 18 Shkurt 2021

Si eshte vlera e shprehjeve qe vijojne si te plote dhe si vlere booleane?

ALGORITMIKE | 4 Shkurt 2021

Identifikoni operatoret bitwise qe jane perdorur ne kodin e meposhtem. Kryeni veprimet me operatoret bitwise.

INFORMATIKE | 26 Janar 2021

Projekt Permbledhes per Semestrin e pare.

PRAKTIKE PROGRAMIM | 26 Janar 2021

Projekt Permbledhes per Semestrin e pare.

 Dil Mbrapa