DETYRE

ALGORITMIKE 

18 Shkurt 2021


OPERATORET LOGJIKE

Thoni se cila është vlera e shprehjeve të mëposhtme booleane:

(a) 1 && 0
(b) 1 || 0
(c) ! 3
(d) ! 0
(e) 1 && 3

Zgjidhje e ushtrimit:

(a) 1 && 0    ka vlere false
(b) 1 || 0        ka vlere true
(c) ! 3            ka vlere false(?)
(d) ! 0            ka vlere true
(e) 1 && 3    ka vlere false


 Dil